Yaratıcı Drama ve Sınıf İçi Uygulamalar Semineri

28 Nisan 2013′ te “Siz Drama” eğitmeni Suat Güneş’in etkin sunumuyla keyifli bir pazar söyleşisi tadında geçen seminerde, dramanın bu farklı türü hakkında sınıf içi ders işleyişi anlamında nasıl uygulanabileceği tartışıldı. Seminerden karaladığım notlarımı ve bunlarla yaratıcı drama semineriilgili düşüncelerimi paylaşayım:

 • Yaratıcı Drama (YD) ’da öğrenci aktif olarak katılımcıdır, (Çağdaş eğitim düşüncesinde de öğrenci merkezli eğitimle bire bir bağdaşmakta.)
 • Birden fazla duyguya hitap ederek öğrenme sağlar, (Öğrenmenin kalıcılığı için birden fazla duyu ile öğrenmenin büyük avantajı olacaktır.)
 • Derse karşı ilgisiz bir öğrenci daha kolay isteklendirilebilir, (Öğrencileri derse kazanmak için iyi bir yöntem olabilir.)
 • YD’ de temel olan, yaratıcılıklarını kullanması; duygu ve düşüncelerini de sürece katmasıdır, (Ders sırasında orijinal fikirler üretme, kişisel duygu ve düşüncelerin kullanılması çok boyutlu bir süreç işletilmesini sağlayabilir.)
 • YD’ de de, diğer drama türlerinde olduğu gibi tiyatro teknikleri ve oyunsu süreçler vardır, (Bu da dersin daha heyecanlı, aktif geçebilmesi ve böylece öğrencilerin sıkılmamalarını sağlayabilir.)
 • 3 farklı drama vardır: (Klasik) Drama, Eğitici Drama ve Yaratıcı Drama. Diğer drama türlerinden YD’ yi ayıran en belirgin özellik, bir metne/kalıba bağlı kalmaması, herkesin kendi duygu, beceri ve tecrübeleriyle katılmasıdır, (Bu sayede çok daha yeni, kalıpların dışına çıkılmış öğrenme ortamları oluşturulabilir.)
 • YD’ de iyi-kötü, doğru-yanlış şeklinde yorumlar, lider tarafından asla yapılmaz. Farklı bir şey söylemek isteyenin olup olmadığı sorularak sınıfın görüşü alınabilir, eksik öğrenildiğine kanaat getirilen kısımlar varsa not edilip başka bir zeminde konu yeniden işlenebilir, (Süreçte, herhangi olumsuz eleştiriye maruz kalmayan öğrenciler, kendilerini daha kolay ifade edebilecek, katılırken belli bir seviyede medeni cesarete kavuşabilecektir.)
 • YD, sınıf içi uygulamalarda 3 amaçtan birini gerçekleştirmek için uygulanır:  konuyu öğretmek, öğrenilenleri pekiştirmek ve öğretilen konunun ne kadar öğrenildiğini kontrol etmek, (Hem öğrenme sürecinde hem de öğrenmeden sonra bilginin işlenmesi kalıcılığı sağlama, ayrıca değerlendirme vaktinde dahi uygulanabilir olması, eğitimciler için ne kadar kullanışlı bir araç olduğuna ispat olabilir.)
 • YD sırasında, lider tarafından verilecek komutlar, sorulacak sorular mümkün olduğunca konuya ilişkin olmalıdır,
 • YD’ nin etkin olabilmesi için liderin, etkinliğin kurgusuna bolca çatışmalar, engeller koyması gerekmektedir. Zira sınıfın etkin kalabilmesi, dikkatin dağılmaması, öğrencilerin sıkılmaması ve öğrenmenin kalıcı olması için bu gereklidir,
 • YD etkinlikleri, az mevcutlu sınıflarda yapılabileceği gibi kalabalık sınıflarda da gruplandırmalar yapılarak uygulanabilir. Ayrıca gruptaki ideal kişi sayısı, 10-16 kişi olarak belirtilmektedir,
 • YD’ nin uygulanmasında, 4-5-6 yaş çocuklarına uygulanan yöntemler ile daha büyük çocuklar ve 1.-2.sınıf ve üstü sınıflarda uygulanacak yöntemler farklılıklar arz etmektedir.

YD’deki süreçler (Isınma/Hazırlık,(Doğaçlama), Canlandırma, Değerlendirme), süreçlerin tek tek nasıl işletileceği ve içinde nelerin bulundurulacağı, ayrıca kullanılabilecek canlandırma teknikleri (Rol Oynama, Toplantı Düzenleme, Donuk İmge… vs) gibi ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyenlere, buradan paylaşabileceklerimin bu kadar olduğunu belirtip en yakın drama kursuna kaydolmalarını ya da tavsiye edilen kitaplardan temin etmelerini naçizane tavsiye ederim. Zira dramanın bu etkin türünün, eğitim sürecine çok şey katacağı gayet açık.

457 defa okundu.